Điểm chuẩn 2021 - DKY - Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 26.1
2 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học A00; B00 23.9
3 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh y học A00; B00 22.6
4 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng B00 21.5
5 7720301 Điều dưỡng B00 21

DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Địa chỉ: Số 1 – Phố Vũ Hựu – P. Thanh Bình - Thành Phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Website chính: www.hmtu.edu.vn

Liên lạc: Email : [email protected]
ĐT: (0320) 3891.799, (0320) 3891.788
Fax: (0320) 3891.897

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương