Điểm chuẩn 2021 - DKY - Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 26.1
2 7720601 Kỹ thuật Xét nghiệm y học A00; B00 23.9
3 7720602 Kỹ thuật Hình ảnh y học A00; B00 22.6
4 7720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng B00 21.5
5 7720301 Điều dưỡng B00 21

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương

Địa chỉ: Số 1 – Phố Vũ Hựu – P. Thanh Bình - Thành Phố Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

Website chính: www.hmtu.edu.vn

Liên lạc: Email : hmtu@vnn.vn
ĐT: (0320) 3891.799, (0320) 3891.788
Fax: (0320) 3891.897

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DKY - Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương