Điểm chuẩn 2021 - DLA - Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A09; C02; D10 15
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01; B03; D13; C20 15
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng B00; D07; A08; C08 15
4 7380107 Luật kinh tế C00; A00; C04; C05 15
5 7340115 Marketing A01; B03; D13; C20 15
6 7340410 Quản trị công nghệ truyền thông A01; B03; D13; C20 16
7 7480101 Công nghệ thông tin A00; C14; D08; C01 15
8 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A02; D84; C01 15
9 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 17
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D12; D66; D15 15
11 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; D84; D66; D15 15

DLA - Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*)

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, Tp. Tân An, tỉnh Long An

Website chính: www.daihoclongan.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0723.512.826

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DLA - Trường đại học kinh tế công nghiệp Long An (*)