Điểm chuẩn 2021 - DLS - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở phía Nam)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01; D01 19
2 7310401 Tâm lý học A00; A01; D01; C00 22.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 22.75
4 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01 15
5 7340301 Kế toán A00; A01; D01 22
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 23.5
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01 21
8 7760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 19.5
9 7340201 Tài chính ngân hàng A00; A01; D01 21.5
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01 16
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.