Điểm chuẩn 2021 - DNB - Đại Học Hoa Lư

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M07; M08; M05 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; C00; A00; C14 19
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D08 19
4 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 19
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 19
6 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; A01 19
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D14 19
8 7310630 Việt Nam học C00; D66; D14; D15 14
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A10; D01 14
10 7340301 Kế toán A00; A01; A10; D01 14
11 7810101 Du lịch C00; D66; D14; D15 14
12 5140201 Giáo dục Mầm non M01; M07; M08; M05 17

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH

Địa chỉ: Thôn Kỳ vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Website chính: www.hluv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0303)892701; FAX: (0303)892401

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH