Điểm chuẩn 2021 - DNB - Đại Học Hoa Lư

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M07; M08; M05 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; C00; A00; C14 19
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D08 19
4 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 19
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 19
6 7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên A00; A02; B00; A01 19
7 7140249 Sư phạm Lịch sử - Địa lý C00; C19; C20; D14 19
8 7310630 Việt Nam học C00; D66; D14; D15 14
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A10; D01 14
10 7340301 Kế toán A00; A01; A10; D01 14
11 7810101 Du lịch C00; D66; D14; D15 14
12 5140201 Giáo dục Mầm non M01; M07; M08; M05 17

DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH

Địa chỉ: Thôn Kỳ vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Website chính: www.hluv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0303)892701; FAX: (0303)892401

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH