Điểm chuẩn 2021 - DNU - Đại Học Đồng Nai

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19 NK1 x 2
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A01 20
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 21.5
4 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 19
5 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07 21
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D01 21
7 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 19
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01 22.5 Anh văn x 2
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 22 Anh văn x 2
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 20.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DNU-Trường đại học Đồng Nai

Địa chỉ: Số 4 Lê Qúy Đôn, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Website chính: www.dnpu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 061.3824662, 0613823110

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNU-Trường đại học Đồng Nai