Điểm chuẩn 2021 - DNU - Đại Học Đồng Nai

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19 NK1 x 2
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; A01 20
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 21.5
4 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; C01 19
5 7140212 Sư phạm Hoá học A00; B00; D07 21
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D01 21
7 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D14 19
8 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; A01 22.5 Anh văn x 2
9 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 22 Anh văn x 2
10 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 20.5

DNU-Trường đại học Đồng Nai

Địa chỉ: Số 4 Lê Qúy Đôn, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Website chính: www.dnpu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 061.3824662, 0613823110

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNU-Trường đại học Đồng Nai