Điểm chuẩn 2021 - DPC - Đại Học Phan Châu Trinh

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa A00; B00; D90; D08 22
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00; B00; D90; D08 22
3 7720301 Điều dưỡng A00; B00; D07; D08 19
4 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; B00; D07; D08 19
5 7340101 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị bệnh viện) A00; C01; C02; D01 15

DPC - Trường đại học Phan Châu Trinh (*)

Địa chỉ: Số 02 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Website chính: www.pctu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0510) 3919444

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DPC - Trường đại học Phan Châu Trinh (*)