Điểm chuẩn 2021 - DPQ - Đại Học Phạm Văn Đồng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 19
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; D90 19
3 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D90 19
4 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; D90 19
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D78 19
6 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D72; D96 19
7 7420203 Sinh học ứng dụng B00; D90 15
8 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; D01; D90 15
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật Cơ khí A00; A01; D90 15
10 7520114 Kỹ thuật Cơ – Điện tử A00; A01; D90 15
11 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00; A01; D90 15
12 7310105 Kinh tế phát triển A00; A01; D01; D90 15
13 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D72; D96 15
14 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D90 15
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 15
16 7810101 Du lịch C00; D01; D72; D78 15
17 51140201 Cao đẳng Giáo dục Mầm non M00 17.34 Toán + Văn + 2/3 điểm ưu tiên>=11,34
18 7140209 Sư Phạm Toán học A00; A01; D01; D90 19
19 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01; D78 19

DPQ-Trường đại học Phạm Văn Đồng

Địa chỉ: 986 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Website chính: www.pdu.edu.vn.

Liên lạc: ĐT: 055.3713123

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DPQ-Trường đại học Phạm Văn Đồng