Điểm chuẩn 2021 - DPY - Đại Học Phú Yên

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 19
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 19
4 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01 19
5 7140212 Sư phạm Hóa học (Hóa - Lý) A00; B00; D07 19
6 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; D08 19
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D10; D14 19
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14 19
9 7140218 Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) C00; D14; D15 19
10 51140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 18

DPY-Trường đại học Phú Yên

Địa chỉ: Số 18 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Website chính: www.pyu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 057. 3843119

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DPY-Trường đại học Phú Yên