Điểm chuẩn 2021 - DPY - Đại Học Phú Yên

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 19.5
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 19
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; D01 19
4 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01 19
5 7140212 Sư phạm Hóa học (Hóa - Lý) A00; B00; D07 19
6 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; D08 19
7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D10; D14 19
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14 19
9 7140218 Sư phạm Lịch sử (Sử - Địa) C00; D14; D15 19
10 51140201 Giáo dục Mầm non M01; M09 18

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DPY-Trường đại học Phú Yên

Địa chỉ: Số 18 Trần Phú, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Website chính: www.pyu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 057. 3843119

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DPY-Trường đại học Phú Yên