Điểm chuẩn 2021 - DQB - Đại Học Quảng Bình

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M06; M07; M14 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; C14; D01 20.5
3 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 19
4 7140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T05; T07 18
5 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; D07 19
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 19
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D09; D14; D15 15
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D09; D14; D15 15
9 7310501 Địa lý học A09; C00; C20; D15 15
10 7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 15
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C02; D01 15
12 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C02; D01 15
13 7620101 Nông nghiệp A00; B03; A09; C13 15
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C03; C04; D01 15
15 51140201 Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) M05; M06; M07; M14 17

DQB - Trường Đại học Quảng Bình

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý

Website chính: quangbinhuni.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0232.3822010

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DQB - Trường Đại học Quảng Bình