Điểm chuẩn 2021 - DQU - Đại Học Quảng Nam

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán A00; A01; A10; D01 19
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02; A10 19
3 7140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; B02; B04 19
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20; D14 19
5 7140201 Giáo dục Mầm non M01; M01; M02; M03 19
6 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; C14; C00; D01 21.25
7 7480201 Công nghệ Thông tin A00; A01; A10; D01 12.5
8 7620112 Bảo vệ thực vật A02; B00; B02; B04 14
9 7229030 Văn học C00; C19; C20; D14 ---
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D11; D66 14
11 7310630 Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) A09; C00; C20; D01 14
12 7229010 Lịch sử A08; C00; C19; D14 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DQU-Trường đại học Quảng Nam

Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Website chính: www.qnamuni.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0510)3812.834

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DQU-Trường đại học Quảng Nam