Điểm chuẩn 2021 - DTB - Đại Học Thái Bình

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; B00; C14; D01 15
2 7340301 Kế toán A00; B00; C14; D01 16.5
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; B00; C14; D01 20
4 7340201 Tài chính ngân hàng A00; B00; C14; D01 17.3
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; B00; C14; D01 15.5
6 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; B00; C14; D01 18
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; B00; C14; D01 18
8 7460112 Toán ứng dụng A00; B00; C14; D01 25.8
9 7380101 Luật A00; C03; C14; D01 18.3

DTB - Trường đại học Thái Bình

Địa chỉ: Số 12, phố Hoàng Công chất, phường Quang Trung, TP Thái Bình

Website chính: www.tbu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 0363.644.882

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTB - Trường đại học Thái Bình