Điểm chuẩn 2021 - DTF - Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D15; D66 22
2 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc A01; D01; D04; D66 24
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D15; D66 22
4 7220202 Ngôn ngữ Nga A01; D01; D02; D66 15
5 7220203 Ngôn ngữ Pháp A01; D01; D03; D66 15
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D66 24

DTF - KHOA NGOẠI NGỮ (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: sfl.tnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTF - KHOA NGOẠI NGỮ (ĐH Thái Nguyên)