Điểm chuẩn 2021 - DTM - ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; B00; D01 24
2 7440201 Địa chất học A00; A01; A02; B00 15
3 7440221 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D01 15
4 7440224 Thủy văn học A00; A01; B00; D01 15
5 7440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; A01; B00; D01 15
6 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01; B00; D01 15
7 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 24
8 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 15
9 7520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ A00; A01; A02; B00 15
10 7580212 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; A02; B00 15
11 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; A02; B00 15
12 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; A02; B00 15
13 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 15
14 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 22
15 7850195 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước A00; A01; B00; D01 15
16 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản A00; A01; A02; B00 15
17 7850197 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo A00; A01; D01; B00 15

DTM - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM

Địa chỉ: Số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.hcmunre.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 08.39916415

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTM - Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM