Điểm chuẩn 2021 - DTP - Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 25
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; D01; C04 20
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04; D10; D15 14.5
4 7310101 Kinh tế A00; A01; D10; C04 14.5
5 7620105 Khoa học cây trồng (Chuyên ngành Trồng trọt) A00; B00; D01; C02 14
6 7620105 Chăn nuôi (Chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y) A00; B00; D01; C02 14.5
7 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; C03; C04 14.5
8 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; C02 14.5
9 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 21
10 6220209 Tiếng Trung Quốc D01; D04; D15; C00 14.5

DTP - Phân hiệu Đại học THÁI NGUYÊN tại Lào Cai

Địa chỉ: Tổ 13-Phường Bình Minh-Thành phố Lào Cai- Tỉnh Lào Cai

Website chính:

Liên lạc:

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTP - Phân hiệu Đại học THÁI NGUYÊN tại Lào Cai