Điểm chuẩn 2021 - DTQ - Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D10; D01 15
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D10; D01 15
3 7340301 Kế toán A00; A01; D10; D01 15
4 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường B00; B08; D10; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: is.tnu.edu.vn

Liên lạc: Email: kqt@istn.edu.vn; Điện thoại: 02803 549.188

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐH Thái Nguyên)