Điểm chuẩn 2021 - DTQ - Khoa Quốc Tế - Đại Học Thái Nguyên

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D10; D01 15
2 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D10; D01 15
3 7340301 Kế toán A00; A01; D10; D01 15
4 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường B00; B08; D10; D01 15

DTQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: is.tnu.edu.vn

Liên lạc: Email: [email protected]; Điện thoại: 02803 549.188

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐH Thái Nguyên)