Điểm chuẩn 2021 - DTY - Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 26.2
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; D07; D08 26.25
3 7720201 Dược học B00; D07; A00 25.2
4 7720110 Y học dự phòng B00; D07; D08 21.8
5 7720301 Điều dưỡng B00; D07; D08 21.5
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; D07; D08 24.85
7 7720302 Hộ sinh B00; D07; D08 19.15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: tump.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0280.3852671; Fax: 0280.3855710

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)