Điểm chuẩn 2021 - DTY - Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00; D07; D08 26.2
2 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00; D07; D08 26.25
3 7720201 Dược học B00; D07; A00 25.2
4 7720110 Y học dự phòng B00; D07; D08 21.8
5 7720301 Điều dưỡng B00; D07; D08 21.5
6 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; D07; D08 24.85
7 7720302 Hộ sinh B00; D07; D08 19.15

DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Số 284, Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.tnmc.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0280.3852671; Fax: 0280.3855710

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTY - Trường đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên)