Điểm chuẩn 2021 - DTZ - Đại Học Khoa Học – Đại Học Thái Nguyên

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201_CLC Kỹ thuật xét nghiệm Y - Sinh B00; D07; D08 20 Chương trình chất lượng cao
2 7380101_CLC Dịch vụ pháp luật D01; C00; C14; D84 16.5 Chương trình chất lượng cao
3 7810103_CLC Quản trị khách sạn và Resort C00; D01; C20; D66 16.5 Chương trình chất lượng cao
4 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D08; B04 18 Chương trình đại trà
5 7380101 Luật D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
6 7340401 Khoa học quản lý D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
7 7440102 Vật lý A00; D01; C01; A01 15 Chương trình đại trà
8 7440301 Khoa học môi trường A00; B00; D01; C14 15 Chương trình đại trà
9 7460117 Toán - Tin A00; D84; D01; C14 15 Chương trình đại trà
10 7510401 Công nghệ kỹ thuật Hoá học A00; A16; B00; C14 15 Chương trình đại trà
11 7720203 Hoá dược A00; A16; B00; C14 15 Chương trình đại trà
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; D01; C20; D66 15 Chương trình đại trà
13 7810101 Du lịch C00; D01; C20; C04 15 Chương trình đại trà
14 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường A00; B00; D01; C14 15 Chương trình đại trà
15 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 15 Chương trình đại trà
16 7760101 Công tác xã hội D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
17 7229030 Văn học D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
18 7229010 Lịch sử D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
19 7320101 Báo chí D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
20 7320201 Thông tin - Thư viện D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
21 7310630 Việt Nam học D01; C00; C14; D84 15 Chương trình đại trà
22 7310614 Hàn Quốc học D01; C00; D02; D66 16.5 Chương trình đại trà
23 7310612 Trung Quốc học D01; D04; C00; D66 16.5 Chương trình đại trà

DTZ - Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: tnus.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0280)3852650; 0280)3852651; (0280)3753041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DTZ - Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên)