Điểm chuẩn 2021 - GDU - Đại Học Gia Định

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D01 15
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; C01; D01 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A01; A00; C00; D01 16.5
5 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A01; A00; C00; D01 15
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A01; A00; C00; D01 15
7 7340201 Tài chính ngân hàng A01; A00; C00; D01 15
8 7340301 Kế toán A01; A00; C00; D01 15
9 7810201 Quản trị khách sạn A01; A00; C00; D01 15
10 7340115 Marketing A01; A00; C00; D01 16
11 7380101 Luật A01; A00; C00; D01 15
12 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; A00; C00; D01 15.5
13 7310608 Đông phương học A01; A00; C00; D01 15.5
14 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01; A00; C00; D01 15
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.