Điểm chuẩn 2021 - GSA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 24.1 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.6; TTNV = 2
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV = 7
3 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; C01 20.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV = 4
4 7840101 Khai thác vận tải A00; A01; D01; C01 24.85 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV = 5
5 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.55 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV = 4
6 7580301 Kinh tế xây dựng A00; A01; D01; C01 22.65 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 3
7 7580302 Quản lý xây dựng A00; A01; D01; C01 21.4 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1
8 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; D01; D07 21.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 2
9 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; D01; D07 18.5 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 3
10 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D07 24.3 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV = 4
11 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; B00; D01; D07 15.4 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 5.2; TTNV = 3
12 7580101 Kiến trúc A00; A01; V00; V01 20.6 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.6; TTNV: 1
13 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 23.25 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 2
14 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00; A01; D01; D07 22.8 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.2; TTNV = 2
15 7520130 Kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 24.15 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV: 1
16 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D01; C01 22.55 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 4
17 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; C01 21.95 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.2; TTNV = 2
18 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00; A01; D01; C01 23.45 Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.4; TTNV = 5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam

Địa chỉ: 450-451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Website chính: https://utc2.edu.vn/

Liên lạc: (028).3896.2819

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
GSA-Trường đại học Giao Thông Vận Tải - cơ sở II phía nam