Điểm chuẩn 2021 - HCB - Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Bắc )

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND A00 25.2 Đối với nam
2 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND A01 25.66 Đối với nam
3 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND A00 27.34 Đối với nữ
4 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND A01 27.98 Đối với nữ
Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
logo đại diện tạm thời truonggi

HCB HCN - Đại học KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

Địa chỉ: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Website chính:

Liên lạc: ĐT: 0241.3969011

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HCB HCN - Đại học KỸ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN