Điểm chuẩn 2021 - HCN - Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam )

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND A00 21.14 Đối với nam
2 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND A01 23.14 Đối với nam
3 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND A00 26.33 Đối với nữ
4 7480200 Nhóm ngành Kỹ thuật CAND A01 27.15 Đối với nữ
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.