Điểm chuẩn 2021 - HGH - Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hoá học A00; A01 24.8 Thí sinh nam miền Bắc, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
2 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hoá học A00; A01 23.6 Thí sinh nam miền Nam, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
3 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hoá học A00; A01 22.99 Thí sinh nam miền Nam, xét điểm học bạ THPT

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HGH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

Địa chỉ: Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.siquanphonghoa.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02433611253.
- Email: tuyensinhquansu.sqph@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HGH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ