Điểm chuẩn 2021 - HGH - Trường Sĩ Quan Phòng Hóa

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hoá học A00; A01 24.8 Thí sinh nam miền Bắc, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
2 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hoá học A00; A01 23.6 Thí sinh nam miền Nam, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
3 7860229 Chỉ huy kỹ thuật hoá học A00; A01 22.99 Thí sinh nam miền Nam, xét điểm học bạ THPT

HGH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

Địa chỉ: Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.siquanphonghoa.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02433611253.
- Email: tuyensinhquansu.sqph@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HGH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ