Điểm chuẩn 2021 - HQH - Học Viện Hải Quân

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 24.4 Xét tuyển HSG bậc THPT, thí sinh nam, miền Bắc
2 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 24.55 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Bắc
3 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 23.35 Xét tuyển kết quả thi TN THPT, thí sinh nam, miền Nam. Thí sinh mức 23.35 điểm xét điểm môn Toán >= 8.6
4 7860202 Chỉ huy tham mưu Hải quân A00; A01 25.95 Xét tuyển điểm học bạ THPT, thí sinh nam miền Nam

HQH - HỌC VIỆN HẢI QUÂN

Địa chỉ: Phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website chính: www.hocvienhaiquan.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 069754636; 02583881425.
- Email: tshvhq@gmail.com.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HQH - HỌC VIỆN HẢI QUÂN