Điểm chuẩn 2021 - HTN - Học Viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7760102 Công tác Thanh thiếu niên C00; C20; D01; A09 16
2 7310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước C00; C20; D01; A09 16
3 7760101 Công tác xã hội C00; C20; A09; A00 16
4 7380101 Luật C00; C20; D01; A09; A00 19
5 7320108 Quan hệ Công chúng C00; C20; D01; D66 19
6 7310205 Quản lý Nhà nước C00; C20; D01; A09 16
7 7310401 Tâm lý học C00; C20; A09; A00 15

HTN - Học viện THANH THIẾU NIÊN

Địa chỉ: Số 3 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Website chính: vya.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)38343239.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HTN - Học viện THANH THIẾU NIÊN