Điểm chuẩn 2021 - HVC - Học viện cán bộ TPHCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 25
2 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 24.8
3 7310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước C00; C03; C14; D01 24.5
4 7310201 Chính trị học C00; C03; C14; D01 23.9
5 7760101 Công tác xã hội C00; C14; D01; D14 23.3
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.