Điểm chuẩn 2021 - HVC - Học viện cán bộ TPHCM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00; A01; C00; D01 25
2 7310205 Quản lý nhà nước A00; A01; C00; D01 24.8
3 7310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước C00; C03; C14; D01 24.5
4 7310201 Chính trị học C00; C03; C14; D01 23.9
5 7760101 Công tác xã hội C00; C14; D01; D14 23.3

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.