Điểm chuẩn 2021 - KSV - Đại học Kinh Tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D01; D96 17
2 7340101 Ngành Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 17
3 7340115 Ngành Marketing A00; A01; D01; D07 17
4 7340120 Ngành Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 17
5 7340122 Ngành Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 17
6 7340201 Ngành Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 17
7 7340301 Ngành Kế toán A00; A01; D01; D07 17
8 7380107 Ngành Luật kinh tế A00; A01; D01; D96 16
9 7620114 Ngành Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07 16
10 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 16
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.