Điểm chuẩn 2021 - LBH - Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 - Đại học Nguyễn Huệ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 20.65 Thí sinh nam quân khu 4, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT
2 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 23.9 Thí sinh nam quân khu 5, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh mức 23.9 điểm xét điểm môn Toán >=8.4
3 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 20.75 Thí sinh nam quân khu 5, xét tuyển điểm học bạ THPT
4 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 23.55 Thí sinh nam quân khu 7, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT
5 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 24.56 Thí sinh nam quân khu 7, xét tuyển điểm học bạ THPT
6 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 24.35 Thí sinh nam quân khu 9, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh mức 24.35 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 7.6), tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8.25)
7 7860201 Chỉ huy tham mưu Lục quân A00; A01 27.07 Thí sinh nam quân khu 9, xét tuyển từ điểm học bạ THPT

LBH - ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)

Địa chỉ: Phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Website chính: daihocnguyenhue.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02513 529100.
- Email:[email protected].

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LBH - ĐẠI HỌC NGUYỄN HUỆ (Trường Sĩ quan Lục quân 2)