Điểm chuẩn 2021 - LNS - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 )

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101 Thú y A00; B00; A01; D01 15
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; A01; D01 15
3 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; A01; D01 15
4 7620205 Lâm sinh A00; B00; A01; D01 15
5 7620211 Quản lí tài nguyên rừng A00; B00; A01; D01 15
6 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00; A01; D01 15
7 7210405 Thiết kế nội thất A00; B00; A01; D01 15
8 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; A01; D01 15
9 7850101 Quản lí tài nguyên & MT A00; B00; A01; D01 15
10 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; A01; D01 15
11 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 15
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 15
13 7850104 Du lịch sinh thái A00; A01; C15; D01 15
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.