Điểm chuẩn 2021 - LNS - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 2 )

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101 Thú y A00; B00; A01; D01 15
2 7620110 Khoa học cây trồng A00; B00; A01; D01 15
3 7620112 Bảo vệ thực vật A00; B00; A01; D01 15
4 7620205 Lâm sinh A00; B00; A01; D01 15
5 7620211 Quản lí tài nguyên rừng A00; B00; A01; D01 15
6 7540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00; A01; D01 15
7 7210405 Thiết kế nội thất A00; B00; A01; D01 15
8 7850103 Quản lý đất đai A00; B00; A01; D01 15
9 7850101 Quản lí tài nguyên & MT A00; B00; A01; D01 15
10 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; A01; D01 15
11 7340301 Kế toán A00; A01; C15; D01 15
12 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C15; D01 15
13 7850104 Du lịch sinh thái A00; A01; C15; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.