Điểm chuẩn 2021 - MIT - Đại học Công nghệ Miền Đông

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720201 Dược học A00; B00; D07; C02 21
2 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; C01 15
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D10; D14; D15 15
4 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A02; A01; C01 15
5 7380107 Luật kinh tế A10; C00; C19; D01 15
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 15
7 7320108 Quan hệ công chúng D01; D10; C00; C19 15
8 7850103 Quản lý đất đai A00; A04; B00; D01 15
9 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A04; B00; D01 15
10 7510601 Quản lý công nghiệp A00; B00; D01; D03 15
11 7640101 Thú y A06; B00; B02; C02 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.