Điểm chuẩn 2021 - MIT - Đại học Công nghệ Miền Đông

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720201 Dược học A00; B00; D07; C02 21
2 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A02; C01 15
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D10; D14; D15 15
4 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A02; A01; C01 15
5 7380107 Luật kinh tế A10; C00; C19; D01 15
6 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; C00 15
7 7320108 Quan hệ công chúng D01; D10; C00; C19 15
8 7850103 Quản lý đất đai A00; A04; B00; D01 15
9 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A04; B00; D01 15
10 7510601 Quản lý công nghiệp A00; B00; D01; D03 15
11 7640101 Thú y A06; B00; B02; C02 15
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.