Điểm chuẩn 2021 - MTU - Đại Học Xây Dựng Miền Tây

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc V00; V01; V02; V03 15.5
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 14
3 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước A00; A01; B00; D01 14
4 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 17.5
5 7580106 Quản lý đô thị và công trình V00; V01; A00; A01 14
6 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 14.5
7 7340301 Kế toán A00; A01; D14; D15 14
8 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 17

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

MTU - Trường đại học Xây Dựng Miền Tây

Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Website chính: www.mtu.edu.vn

Liên lạc: Hotline: (0270)3825903
Email : tuyensinh@mtu.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
MTU - Trường đại học Xây Dựng Miền Tây