Điểm chuẩn 2021 - NLG - Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101G Thú y A00; B00; D07; D08 16
2 7480201G Công nghệ thông tin A00; A01; D07 15
3 7540101G Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D08 15
4 7340301G Kế toán A00; A01; D01 15
5 7340101G Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
6 7620201G Lâm học A00; B00; D01; D08 15
7 7620109G Nông học A00; B00; D08 15
8 7850103G Quản lý đất đai A00; A01; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

NLG-Phân hiệu đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Website chính:

Liên lạc: ĐT: (059) 3877665

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
NLG-Phân hiệu đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai