Điểm chuẩn 2021 - NLG - Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101G Thú y A00; B00; D07; D08 16
2 7480201G Công nghệ thông tin A00; A01; D07 15
3 7540101G Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D08 15
4 7340301G Kế toán A00; A01; D01 15
5 7340101G Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
6 7620201G Lâm học A00; B00; D01; D08 15
7 7620109G Nông học A00; B00; D08 15
8 7850103G Quản lý đất đai A00; A01; D01 15

NLG-Phân hiệu đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Website chính:

Liên lạc: ĐT: (059) 3877665

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
NLG-Phân hiệu đại học Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai