Điểm chuẩn 2021 - NLN - Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7640101N Thú y A00; B00; D01; D08 16
2 7519007N Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo A00; A01; D07 15
3 7480201N Công nghệ thông tin A00; A01; D07 15
4 7340301N Kế toán A00; A01; D01 15
5 7340101N Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
6 72202011 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 15
7 7859002N Tài nguyên và Du lịch sinh thái A00; B00; D01; D08 15
8 7620109N Nông học A00; B00; D08 15
9 7850103N Quản lý đất đai A00; A01; D01 15
10 7620301N Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D00; D08 15
11 51140201 Giáo dục mầm non (Hệ Cao đẳng) M00 17

NLN-Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận

Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải, huyện Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận.

Website chính:

Liên lạc: ĐT: (068) 247252

Loại hình trường

Xem trang tổng hợp của trường
NLN-Phân hiệu trường đại học Nông Lâm TP.HCM tại Ninh Thuận