Điểm chuẩn 2021 - NTS - Đại Học Ngoại Thương (phía Nam)

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 NTS01 Kinh tế, quản trị kinh doanh A00 28.55
2 NTS01 Kinh tế, quản trị kinh doanh A01; D01; D06; D07 28.05
3 NTS02 Tài chính ngân hàng, kế toán, kinh doanh quốc tế A00 28.4
4 NTS02 Tài chính ngân hàng, kế toán, kinh doanh quốc tế A01; D01; D06; D07 27.9
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.