Điểm chuẩn 2021 - QHD - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ A01; D01; D07; D08 20
2 7900102 Marketing và Truyền thông D01; D09; D10; D96 20.1
3 7900103 Quản trị nhân lực và nhân tài D01; D09; D10; D96 18.5
4 7900189 Quản trị và An ninh A01; D01; D07; D08 22.75

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.