Điểm chuẩn 2021 - QHD - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - ĐH Quốc gia Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7900101 Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ A01; D01; D07; D08 20
2 7900102 Marketing và Truyền thông D01; D09; D10; D96 20.1
3 7900103 Quản trị nhân lực và nhân tài D01; D09; D10; D96 18.5
4 7900189 Quản trị và An ninh A01; D01; D07; D08 22.75
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.