Điểm chuẩn 2021 - QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 CN1 Công nghệ thông tin A00; A01 28.75
2 CN2 Máy tính và Robot A00; A01 27.65
3 CN3 Vật lý kỹ thuật A00; A01 25.4
4 CN4 Cơ kỹ thuật A00; A01 26.2
5 CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01 24.5
6 CN7 Công nghệ hàng không vũ trụ A00; A01 25.5
7 CN10 Công nghệ nông nghiệp A00; A01; A02; B00 23.55
8 CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01 27.75
9 CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) A00; A01 25.9 Điểm tiếng Anh >=4
10 CN8 Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01 27.9 Điểm tiếng Anh >=4
11 CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) A00; A01 26.55 Điểm tiếng Anh >=4
Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHI - Trường đại học công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

QHI - Trường đại học công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website chính: www2.uet.vnu.edu.vn/coltech

Liên lạc: ĐT: 04 3754 7461

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHI - Trường đại học công nghệ (ĐHQG Hà Nội)