Điểm chuẩn 2021 - QHQ - Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHQ01 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 26.2
2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25.5
3 QHQ03 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 24.8
4 QHQ04 Tin học và Kỹ thuật máy tính A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 24
5 QHQ05 Phân tích dữ liệu kinh doanh A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 25
6 QHQ06 Marketing (Song bằng VNU-HELP) A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25.3
7 QHQ07 Quản lý (Song bằng VNU-Keuka) A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 23.5
8 QHQ08 Tự động hóa và Tin học A00; A01; D01; D03; D06; D07; D23; D24 22
9 QHQ09 Ngôn ngữ Anh (Chuyên sâu Kinh doanh và công nghệ thông tin) A00; A01; D01; D03; D06; D96; D97; DD0 25
Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà Nội)

QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Website chính: www.is.vnu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (04)37548065 - 35577275 - 35575992

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHQ - KHOA QUỐC TẾ (ĐHQG Hà Nội)