Điểm chuẩn 2021 - QHY - Đại học Y Dược - Đại học Quốc Gia Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 28.15
2 7720201 Dược học B00 26.05
3 7720301 Điều dưỡng B00 25.35
4 7720501 Răng hàm mặt B00 27.5
5 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm Y học B00 25.85
6 7720602 Kỹ thuật hình ảnh Y học B00 25.4
Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHY - KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội)

QHY - KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website chính: ump.vnu.edu.vn

Liên lạc: +84-4-37450188
ump@vnu.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHY - KHOA Y DƯỢC (ĐHQG Hà Nội)