Điểm chuẩn 2021 - SDU - Đại học Sao Đỏ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D15; D66; D71 18.5
2 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A09; C04; D01 17
3 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A09; C04; D01 17
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A09; C04; D01 17
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A09; C04; D01 17
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A09; C04; D01 17
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 16
8 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A09; C04; D01 16
9 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A00; A09; C04; D01 16
10 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A09; C04; D01 16
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A09; C04; D01 16
12 7340301 Kế toán A00; A09; C04; D01 16
13 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A09; B00; D01 16
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A09; B00; D01 16
15 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) C00; C20; D01; D15 16
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 16

SDU - Trường đại học sao đỏ

Địa chỉ: Số 24, Thái Học 2, P. Sao Đỏ, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương;

Website chính: www.saodo.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 03203 882 402

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SDU - Trường đại học sao đỏ