Điểm chuẩn 2021 - SDU - Đại học Sao Đỏ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D15; D66; D71 18.5
2 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A09; C04; D01 17
3 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A09; C04; D01 17
4 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A09; C04; D01 17
5 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A09; C04; D01 17
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A09; C04; D01 17
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 16
8 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00; A09; C04; D01 16
9 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông A00; A09; C04; D01 16
10 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A09; C04; D01 16
11 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A09; C04; D01 16
12 7340301 Kế toán A00; A09; C04; D01 16
13 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00; A09; B00; D01 16
14 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A09; B00; D01 16
15 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch) C00; C20; D01; D15 16
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00; C20; D01; D15 16

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

SDU - Trường đại học sao đỏ

Địa chỉ: Số 24, Thái Học 2, P. Sao Đỏ, TX Chí Linh, Tỉnh Hải Dương;

Website chính: www.saodo.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 03203 882 402

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SDU - Trường đại học sao đỏ