Điểm chuẩn 2021 - SIU - Đại Học Quốc Tế Sài Gòn

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 18
2 7380107 Luật kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D96 18
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C00 17
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 17
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D72; D78 17
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 17
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 17
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.