Điểm chuẩn 2021 - SIU - Đại Học Quốc Tế Sài Gòn

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D90 18
2 7380107 Luật kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D96 18
3 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C00 17
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C00 17
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D15; D72; D78 17
6 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; C00 17
7 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; C00 17

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.