Điểm chuẩn 2021 - TBD - Đại Học Thái Bình Dương

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A08; A09 14
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A08; A09 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; A09 14
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; D03; D06; A01; D28; D29; D07; D23; D24 14
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D66; D84 14
6 7810101 Du lịch C00; D01; D14; C20 14
7 7380101 Luật C00; D01; C19; C20 14
8 7310608 Đông phương học C00; D01; C19; C20 14

TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)

Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hoà.

Website chính: www.pou.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (058)3727 182; 3727 147

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)