Điểm chuẩn 2021 - TBD - Đại Học Thái Bình Dương

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00; A01; A08; A09 14
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A08; A09 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A08; A09 14
4 7480201 Công nghệ thông tin A00; D01; D03; D06; A01; D28; D29; D07; D23; D24 14
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D66; D84 14
6 7810101 Du lịch C00; D01; D14; C20 14
7 7380101 Luật C00; D01; C19; C20 14
8 7310608 Đông phương học C00; D01; C19; C20 14

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)

Địa chỉ: Số 99 Nguyễn Xiển, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hoà.

Website chính: www.pou.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (058)3727 182; 3727 147

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
TBD - Trường đại học Thái Bình Dương (*)