Điểm chuẩn 2021 - TQU - Đại học Tân Trào

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 19
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 19
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 19
5 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 19
6 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 21
7 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15
9 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15
10 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19; C20 15
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15
14 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 15
17 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 15
18 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; B08 15
19 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; C20 15
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; C20 15
21 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 15
22 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15
23 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B03; B08 15
24 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 17 Cao đẳng

TQU - Trường đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Website chính: daihoctantrao.edu.vn/

Liên lạc: Điện thoại: 02073 892 012 - Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TQU - Trường đại học Tân Trào