Điểm chuẩn 2021 - TQU - Đại học Tân Trào

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 19
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; D01; C00; C19 19
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 19
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 19
5 7720301 Điều dưỡng B00; B03; D07; C08 19
6 7720201 Dược học A00; B00; D07; C05 21
7 7140101 Giáo dục học C00; D01; C19 15
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15
9 7229030 Văn học C00; D01; C19; C20 15
10 7229042 Quản lý văn hóa C00; D01; C19; C20 15
11 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành D01; C00; C19; C20 15
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15
13 7440102 Vật lý học A00; A01; A10 15
14 7620105 Chăn nuôi A00; A01; B00 15
15 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15
16 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; B00 15
17 7760101 Công tác xã hội C00; D01; C19; C20 15
18 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; B08 15
19 7310401 Tâm lý học C00; D01; C19; C20 15
20 7310201 Chính trị học C00; D01; C19; C20 15
21 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07 15
22 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15
23 7420203 Sinh học ứng dụng A00; B00; B03; B08 15
24 51140201 Giáo dục mầm non C14; C19; C20; M00 17 Cao đẳng

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TQU - Trường đại học Tân Trào

Địa chỉ: Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang.

Website chính: daihoctantrao.edu.vn/

Liên lạc: Điện thoại: 02073 892 012 - Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TQU - Trường đại học Tân Trào