Điểm chuẩn 2021 - TTH - Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860221 Chỉ huy tham mưu thông tin A00; A01 24.7 Thí sinh nam miền Bắc, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh mức 24.7 điểm xét tiêu chí phụ 1 (điểm môn Toán >= 8.2); tiêu chí phụ 2 (điểm môn Lý >= 8); tiêu chí phụ 3 (điểm môn Hoá >= 8.5)
2 7860221 Chỉ huy tham mưu thông tin A00; A01 23.3 Thí sinh nam miền Nam, xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh mức 23.3 điểm xét điểm môn toán >= 8
3 7860221 Chỉ huy tham mưu thông tin A00; A01 23.4 Thí sinh nam miền Nam, xét điểm học bạ THPT

TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)

Địa chỉ: Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website chính: www.tcu.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02583.831.805.
- Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)