Điểm chuẩn 2021 - UKH - Đại học Khánh Hòa

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; B00; A01; D07 19
2 7140211A Sư phạm Vật lý (KHTN) A00; B00; A01; D07 19
3 7140202 Giáo dục tiểu học A00; D01; C00; D14 19
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15; D01 19
5 7440112 Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) A00; B00; A01; D07 15
6 7440112A Hóa học (Hóa phân tích môi trường) A00; B00; A01; D07 15
7 7420203 Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) A00; B00; A01; D07 15
8 7420203A Sinh học ứng dụng (Dược liệu) A00; B00; A01; D07 15
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; A01; D15; D14 15
10 7340101 Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) D01; A01; D15; D14 15.5
11 7810201 Quản trị khách sạn D01; A01; D15; D14 15
12 7340101A Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) D01; A01; D15; D14 15
13 7340101B Quản trị kinh doanh (Marketing) D01; A01; D15; D14 16
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D14 15 Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5
15 7220201A Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) D01; A01; D15; D14 15 Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5
16 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) C00; C19; C20; D01 15
17 7310630A Việt Nam học (Văn hóa du lịch) C00; C19; C20; D01 15
18 7229030 Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) C00; C19; C20; D01 15
19 7229040 Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) C00; C19; C20; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường Đại học Khánh Hòa ( UKH )

Địa chỉ: Số 1. Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

Website chính: www.ukh.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 058 3523 812

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
Trường Đại học Khánh Hòa ( UKH )