Điểm chuẩn 2021 - UKH - Đại học Khánh Hòa

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140209 Sư phạm Toán học A00; B00; A01; D07 19
2 7140211A Sư phạm Vật lý (KHTN) A00; B00; A01; D07 19
3 7140202 Giáo dục tiểu học A00; D01; C00; D14 19
4 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15; D01 19
5 7440112 Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên) A00; B00; A01; D07 15
6 7440112A Hóa học (Hóa phân tích môi trường) A00; B00; A01; D07 15
7 7420203 Sinh học ứng dụng (nông nghiệp công nghệ cao) A00; B00; A01; D07 15
8 7420203A Sinh học ứng dụng (Dược liệu) A00; B00; A01; D07 15
9 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01; A01; D15; D14 15
10 7340101 Quản trị kinh doanh (Khách sạn - nhà hàng) D01; A01; D15; D14 15.5
11 7810201 Quản trị khách sạn D01; A01; D15; D14 15
12 7340101A Quản trị kinh doanh (Quản lí bán lẻ) D01; A01; D15; D14 15
13 7340101B Quản trị kinh doanh (Marketing) D01; A01; D15; D14 16
14 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01; D15; D14 15 Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5
15 7220201A Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch) D01; A01; D15; D14 15 Điểm sàn môn Tiếng Anh 4.5
16 7310630 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) C00; C19; C20; D01 15
17 7310630A Việt Nam học (Văn hóa du lịch) C00; C19; C20; D01 15
18 7229030 Văn học (Văn học - Báo chí, truyền thông) C00; C19; C20; D01 15
19 7229040 Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông) C00; C19; C20; D01 15

Trường Đại học Khánh Hòa ( UKH )

Địa chỉ: Số 1. Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa.

Website chính: www.ukh.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 058 3523 812

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
Trường Đại học Khánh Hòa ( UKH )