Điểm chuẩn 2021 - VGU - Đại Học Việt Đức

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7580101 Kiến trúc (ARC) A00; A01; V00; V02 20
2 7580201 Kỹ thuật xây dựng (BCE) A00; A01; D07 19
3 7340101 Quản trị kinh doanh (BBA) A00; A01; D01; D03; D05 20
4 7340202 Tài chính và Kế toán (BFA) A00; A01; D01; D03; D05 20
5 7480101 Khoa học máy tính (CSE) A00; A01; D07 23
6 7520208 Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) A00; A01; D07 21
7 7520103 Kỹ thuật cơ khí (MEN) A00; A01; D07 21

VGU - Trường đại học Việt Đức

Địa chỉ: Đường Lê Lai, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website chính: www.vgu.edu.vn

Liên lạc: (0274) 222 0990 - (0274) 222 0980

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VGU - Trường đại học Việt Đức