Điểm chuẩn 2021 - VJU - Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310613 Nhật Bản học A01; D28; D01; D06; D14; D63; D78; D83 24.65
2 7480204 Khoa học và kỹ thuật máy tính A00; A01 21.25

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.