Điểm chuẩn 2021 - VJU - Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310613 Nhật Bản học A01; D28; D01; D06; D14; D63; D78; D83 24.65
2 7480204 Khoa học và kỹ thuật máy tính A00; A01 21.25
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.