Điểm chuẩn 2021 - VUI - Đại Học Công Nghiệp Việt Trì

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; C00; D01 15
2 7340301 Kế toán A00; C00; D01 15
3 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00 15
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; B00 15
5 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; B00 15
6 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00 15
7 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00 15
8 7440112 Hoá học A00; A01; B00 15
9 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; A01; B00 15
10 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00 15
11 7420201 Công nghệ sinh học A00; A01; B00 15
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; A01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

VUI - Đại học công nghiệp Việt Trì

Địa chỉ: Số 9 Đường Tiên Sơn, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Website chính: www.vui.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0210)3827305; (0210)3848636

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VUI - Đại học công nghiệp Việt Trì