Điểm chuẩn 2021 - YDN - Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 26.6 SI >= 8.25; TTNV =7
2 7720201 Dược Học B00 25 HO >= 7.25; TTNV =11
3 7720301A Điều dưỡng đa khoa B00 19 SI >= 6.25; TTNV =1
4 7720301B Điều dưỡng nha khoa B00 19 SI >= 7.25; TTNV =1
5 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức B00 19 SI >= 4.75; TTNV =2
6 7720301D Điều dưỡng phụ sản B00 19 SI >= 6.5; TTNV =6
7 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 24.3 SI >= 7.5; TTNV =2
8 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22.5 SI >= 5.75; TTNV =2
9 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 22 SI >= 6.5; TTNV = 1
10 7720701 Y tế công cộng B00 15 SI >= 4.5; TTNV = 7

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

YDN-Trường đại học Kỹ Thuật y- dược đà nẵng

Địa chỉ: Số 99 Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng.

Website chính: www.dhktyduocdn.edu.vn

Liên lạc: Đt: 05113.835380 - Fax: 05113.835380

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YDN-Trường đại học Kỹ Thuật y- dược đà nẵng