Điểm chuẩn năm 2021 phương thức HỌC BẠ - Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

 

 

_

Nguồn tham chiếu: https://ut.edu.vn/thong-bao-moi/quyet-dinh-phe-duyet-diem-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-diem-hoc-ba-thpt-2509.html

GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Địa chỉ: Số 2 Đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: ut.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38992862

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM