Điểm chuẩn năm 2021 phương thức kết hợp - Đại học kinh tế quốc dân

Trường Đại học học Kinh tế Quốc dân theo hình thức xét tuyển kết hợp.

 

 

_

Nguồn tham chiếu: https://daotao.neu.edu.vn/vi/he-dai-hoc-chinh-quy/thong-bao-diem-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2021-phuong-thuc-xet-tuyen-ket-hop-va-lich-xac-nhan-nhap-hoc-nhap-hoc-0746

KHA - Đại học kinh tế quốc dân

Địa chỉ: Số 207, đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ;

Website chính: www.neu.edu.vn

Liên lạc: ĐT1:: (04) 36280280
(máy lẻ: 5106, 5114, 5101, 6901)
ĐT2: (04) 62776688
Fax: (04) 36280462

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
KHA - Đại học kinh tế quốc dân