Điểm chuẩn năm 2021 - Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức - Đợt 1 năm 2021

 CN, 25/07/2021 - 23:45

 

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021

(T6, 09/07/2021 - 15:47)

_

Nguồn tham chiếu: https://tuyensinh.uit.edu.vn/2021-thong-bao-diem-chuan-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-dua-tren-ket-qua-ky-thi-dgnl-do-dhqg-hcm-chuc-dot-1-nam-2021

https://tuyensinh.uit.edu.vn/2021-thong-bao-diem-chuan-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-uu-tien-xet-tuyen-theo-quy-dinh-cua-dhqg-hcm-nam-2021

 

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG TP.HCM
logo của trường QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)

Địa chỉ: KM 20, xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Website chính: www.uit.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 37252002

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QSC- Trường đại học Công Nghệ Thông Tin (ĐHQG-TP.HCM)